Duben 2010

Album - photoshoots

10. dubna 2010 v 19:44 | Miss Riri |  Album - photoshoots

Photoshoots

10. dubna 2010 v 19:41 | Miss Riri |  Photoshoots
http://fenty-daily.blog.cz/


Magazine Scans

10. dubna 2010 v 19:39 | Miss Riri |  Magazine Scans
http://fenty-daily.blog.cz/


Live Performances

10. dubna 2010 v 19:37 | M!shulk@ |  Live Performances
http://fenty-daily.blog.cz/Candids

10. dubna 2010 v 19:33 | M!shulk@ |  Candids
http://fenty-daily.blog.cz/


Apperances

10. dubna 2010 v 19:32 | Miss Riri |  Appearances
http://fenty-daily.blog.cz/


Award Shows

10. dubna 2010 v 19:26 | M!shulk@ |  Award Shows
http://fenty-daily.blog.cz/


Site

10. dubna 2010 v 19:14 | M!shulk@ |  Site
http://fenty-daily.blog.cz/